Architectuur en Interieur

Een omgeving waarin jij je prettig, veilig en thuis voelt

Als architect geef ik vorm en kleur aan de ruimte om je heen. Uiteraard moet een gebouw moet duurzaam en functioneel zijn, maar nog belangrijker is het hoe gebruikers en bezoekers zich in die ruimte voelen; hoe zij de ruimte ervaren. Een omgeving waarin jij je thuis voelt, waarin je jezelf kunt zijn en die afgestemd is op wie jij bent en wat je doet.
Een huis of gebouw dat bijdraagt aan jouw levensgeluk, welzijn en gezondheid. Al meer dan 25 jaar ontwerp ik gebouwen voor mensen; gebouwen gemaakt voor hun gebruiker.

Kleur
en
interieur

De kleuren in een ruimte hebben invloed op jou en hoe jij de ruimte ervaart. Het is belangrijk om te weten welke kleur je toepast en welk effect dit op jou en anderen kan hebben. In een persoonlijk gesprek duiken we dieper in jouw persoonlijkheid en in het gebruik van de ruimte. We gaan na wat goed bij jou past, waar jij van tot rust komt of juist energie van krijgt, welke kleuren bij jou passen en wat beter kan worden vermeden. Daarnaast kijken we naar de functie van de ruimte en hoe deze zo optimaal mogelijk ingericht en kleur gegeven kan worden. Zo ontstaat een ruimte met een goede flow en energie, een ruimte waarin jij je prettig en thuis kunt voelen.

 

Werkwijze

Kennismaking:
Om voor jou te kunnen ontwerpen wil ik eerst goed weten wie je bent, wat je doet of waar je voor staat. In een eerste vrijblijvend kennismakingsgesprek leren we elkaar kennen en bespreken we de wensen en eisen voor  een  nieuwbouw, verbouwing of interieur ontwerp. 

Voorlopig ontwerp:
We gaan na hoe jij je in elke ruimte wil voelen en wat jij daar doet. Samen formuleren we een goed en duidelijk programma van eisen en wensen. Aan de hand van dit programma maak ik een ontwerp, een ontwerp dat precies is afgestemd op jou, jouw gezin of bedrijf en op jouw manier van wonen of gebruiken. Dit ontwerp wordt gepresenteerd en besproken. Hierna wordt het verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp. 

Definitief ontwerp:
In deze fase werk ik het ontwerp verder uit naar een definitief ontwerp: een totaalplan. De c
onstructieve onderdelen worden berekend door een constructeur, materialen worden omschreven in  een technische omschrijving en tekeningen worden uitgewerkt. We hebben overleg over de uitwerking en details van het plan. Het kan zijn dat we in samen met een aannemer in een bouwteam gaan werken, in dat geval wordt de aannemer in deze fase bij het plan betrokken.

Besteksfase:
Wanneer een omgevingsvergunning nodig is wordt deze in deze fase aangevraagd. De tekeningen en alle bijbehorende stukken worden hiervoor uitgewerkt.

Bouwbegeleiding:
Wanner we in bouwteam werken en de aannemer al bekend is, controleren we de definitieve offerte en maken we het contract rond. Wanneer er nog geen aannemer bekend is sturen het uitgewerkte plan naar twee of drie aannemers, zodat zij een offerte kunnen maken. Deze verschillende offertes worden met elkaar vergeleken. Vervolgens maken we het contract rond.

Bouwdirectie en toezicht
Tijdens de bouw houden we bouwvergaderingen, deze zit ik voor en maak daarvan een verslag. In deze vergaderingen worden aandachtpunten, voortgang en planning, meer- en minderwerk besproken en beoordeeld en wordt er een rondgang op de bouw gemaakt. Buiten de vergaderingen kunnen ook afspraken gemaakt worden over extra toezicht. Tot slot bouw wordt het werk opgeleverd en maak ik een opleveringsrapport.

Interieurontwerp
Er wordt een kleur- en inrichtingsvoorstel gemaakt,  meubels worden ingetekend zodat jij een goed beeld kan krijgen van hoe het er straks
 Het interieurontwerp en de kleurvoorstellen worden besproken en uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Dit ontwerp kan worden uitgebreid met  een ‘boodschappenlijstje’ van mogelijk toe te passen meubilair en verlichting.

persoonlijk maatplan

Een ontwerp start met luisteren, aanvoelen en inleven. Op deze manier kan ik dromen, wensen en behoeftes vertalen naar een passend en uniek ontwerp.

ruimte beleven

In mijn ontwerpen gaat het naast een goed doordachte indeling vooral om de ruimtelijke beleving. Ik schenk veel aandacht aan de menselijke maat, verhoudingen, lichtinval en zichtlijnen.

verbinding

Ik streef naar gebouwen die een goede energie in zich hebben. Gebouwen die een thuisgevoel oproepen en verbonden zijn met hun bewoners en omgeving.

Al meer dan 25 jaar ontwerp ik gebouwen voor mensen

Ben jij er klaar voor om Ruimte en Kleur aan jouw leven toe te voegen?