Dit grote handelscentrum is opgedeeld in 11 units. De inzet was om een ontwerp te maken dat anders was dan een standaard bedrijvencomplex. De lengte van dit gebouw is opgedeeld in meerdere aan elkaar gekoppelde dwarsvolumes waardoor een ritme ontstaat en de lengte van het geheel wordt gebroken.
Op een aantal plaatsen springt de voorgevel terug en ontstaan toegangspleintjes.
Dit grote handelscentrum is gerealiseerd in Dronten tijdens mijn werkperiode bij Architektenburo Brink & Fleer.

De warme rode baksteen is gecombineerd met strakke SAB sandwichpanelen. De achterzijde van het complex heeft een meer gesloten beeld, op de dichte delen zijn horizontale golfpanelen toegepast.