Privacyverklaring Ruimte en Kleur

Ruimte en Kleur gevestigd aan de van Swindenstraat 64 , 3514 XV te Utrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:
www.ruimteenkleur.nl
Van Swindenstraat 64
3514 XV Utrecht
06-15131415
Sabine Hoogenraad is de Functionaris Gegevensbescherming van Ruimte en Kleur. Zij is te bereiken via info@ruimteenkleur.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ruimte en Kleur verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over het surfgedrag via google analytics
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en/of contactformulieren.

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens en de Telecommunicatiewet.

Bijzondere persoonsgegevens

 • Burgerservicenummer (BNS)
 • Wanneer je een ontwerp wilt laten maken, interieuradvies wilt of een coachingstraject bij ons aangaat, zullen er ook bijzondere persoonsgegevens aan bod komen. Deze gegevens worden bij jouzelf opgevraagd, wij schakelen hiervoor geen andere partijen in. De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt, wordt nooit verkocht of doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden en zal als zeer vertrouwelijk worden behandeld.

Noodzakelijkheid verstrekken (bijzondere) persoonsgegevens

 • Om een passend ontwerp voor jou te kunnen maken of om een coachingstraject aan te kunnen gaan, dienen wij over voldoende persoonlijke gegevens te beschikken om een passende omgeving voor je ontwerpen of je zo goed mogelijk te kunnen helpen en begeleiden.
 • Deze informatie verstrek je tijdens de besprekingen om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Ruimte en Kleur.

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Je naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van nieuwtjes, commerciële nieuwsbrieven.
 • Je naam, e-mail, telefoonnummer en adres en worden puur gebruikt om contact met je op te nemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Persoonsgegevens ten behoeve van aanvragen omgevingsvergunningen
 • Ruimte en Kleur verwerkt ook persoonsgegevens waar zij wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.

Door de gegevens te verstrekken, geef je toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je moeten worden uitgevoerd.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ruimte en Kleur neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ruimte en Kleur) tussen zit.

Ruimte en Kleur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Ruimte en Kleur verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bv. BTW-aangifte).

Met wie delen we je persoonsgegevens
Wanneer jij je inschrijft voor de nieuwsbrief worden je naam en emailadres opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van MailChimp. De servers van MailChimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework en het CH-VS Privacy Shield Framework.

Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een contactformulier hebt ingevuld of informatie hebt aangevraagd voor dienst of workshop en in de toekomst geen e-mail van Ruimte en Kleur wilt ontvangen, kun je je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact op te nemen. Je e-mailadres wordt meteen uit het bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
Wanneer jij je uitschrijft voor mails, wordt je meteen uit het systeem worden verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Cookies
Ruimte en Kleur gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Links
Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.ruimteenkleur.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Social media
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacyverklaringen met je te delen:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ruimte en Kleur en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ruimteenkleur.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ruimte en Kleur neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ruimteenkleur.nl

Ruimte en Kleur heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Gegevensbestanden op lokale systemen van Ruimte en Kleur zijn beveiligd met kwalitatieve wachtwoorden.
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS/SSL Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Disclaimer
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Op deze pagina vind je steeds de huidige & geldende versie.